• cap7
 • cap hometia
 • cap home lab
 • cap homeriu
 • cap1
 • cap homebiofilm2
 • cap homeaigua
 • probetescap home
 • cap4
CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
 • Recursos i ecosistemes
 • Qualitat de l'aigua
 • Tecnologies i avaluació
CERCADOR GENERAL
Cerca noticies, activitats, publicacions i ofertes de treball
CERCADOR DE PERSONES
Cerca les persones de l'ICRA.

Activitats

Notícies

31/05/2017

CERCA Conference 2017

Delegació del Govern davant la UE a Brussel·les (227, Rue de la Loi, Wetstraat | 1040 Bruxelles, B

Fostering excellence in research for the benefit of society Wednesday, 31 May 2107 CERCA agglutinates 41 top performing centres, in all scientific disciplines, publishing over 4.000 WoS papers...

10/05/2017

L'ICRA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Analitzen els sistemes i tecnologies per al tractament i descontaminació de nitrats en aigües subterrànies granollersinforma.com - 10...