JOB OPPORTUNITIES TECNIC/A ADMINISTRATIU/VA

PUBLICATION DATE

09/04/2019

DEAD LINE FOR PAPER SUBMISSION

23/04/2019

EMAIL TO SEND THE CV

call@icra.cat

JOB POSITION DESCRIPTION

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Número de places: 1
 • Tipus de contracte: Temporal
 • Dedicació: Jornada Parcial (20 h/setmana)
 • Data incorporació: Immediata
 • Retribució Anual: En funció de la vàlua del candidat/a

 

OBJECTIU DE LA FEINA

Assistència administrativa en la confecció dels catàlegs interns d’articles de compra, en tots els procediments de contractació pública, així com la resta de la contractació de serveis, adquisició de consumibles, compra d’equips o altres materials necessaris per l’activitat del centre, garantint el compliment de la Legislació vigent en la matèria de contractació i compres.

 

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

Les funcions que haurà de desenvolupar la persona seleccionada consistiran en:

 • Assistir en la confecció i classificació de les BBDD (catàleg intern d’articles de compra) necessaris per organitzar la contractació per licitació.
 • Definició i creació dels diferents catàlegs de productes de compra
 • Revisió dels diferents mètodes d’adquisició.
 • Assistència en la preparació de concursos públics, així com el seu seguiment i tancament.
 • Preparació d’expedients de compra i documentació relacionada

 

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL

Formació Acadèmica requerida:

Com a mínim s’haurà de disposar d’un nivell d’estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)/FP II en l’Àrea d’Administració.

Es valorarà disposar de formació a nivell de Diplomatura/Gau/Llicenciatura en àrees afins a les funcions descrites.

Formació Complementària:

Molt valorable formació complementaria en l’àrea de compres, contractació pública, etc.

Experiència:

Un  any d’experiència desenvolupant funcions administratives relacionades amb l’àrea de contractació i/o compres

Molt valorable l’experiència prèvia en entitats de recerca, fundacions o universitats.

Informàtica:

Domini Paquet Office (imprescindible coneixements avançats de Microsoft Excel)

Valorable Coneixements d’ERP (SAP, Navision, Microsoft Dynamics, etc)

Idiomes:

Castellà i Català. Es valorarà molt positivament el coneixement d’Anglès.

Competències:

Amb capacitat de treball en equip però amb prou autonomia com per a desenvolupar-se individualment en les seves tasques, amb capacitat d’aprenentatge i adaptació.

Persona responsable, rigorosa, metòdica i organitzada.

 

DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR LA CANDIDATURA

 • Carta exposant els interessos i motivacions per la posició ofertada.
 • Currículum Vitae.

 

Data límit per presentar la documentació per aquesta Oferta:

23 d’Abril de 2019.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació requerida a: call@icra.cat especificant la següent referència a l’assumpte del correu: “TEC_ADM”