1

LISTADO DE LICITACIONES / SERVICIOS

NÚM. EXPEDIENTE

OBJECTO DEL CONTRATO

ESTADO LICITACIÓN

120154

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA DE NITS, CAPS DE SETMANA, FESTIUS I SUBSTITUCIONS DE VACANCES DE L'EDIFICI H2O DE L'INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA

Adjudicada

120071

SERVEI DE CONSERGERIA DE NITS, CAPS DE SETMANA, FESTIUS I SUBSTITUCIONS DE VACANCES DE L'EDIFICI H2O DE L'INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA

Desistido

1