1 2 3

LLISTAT DE LICITACIONS / SUBMINISTRAMENTS

NÚM. EXPEDIENT

OBJECTE DEL CONTRACTE

ESTAT LICITACIÓ

10402

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE LC SEMIPREPARATIU

Adjudicada

10400

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN FERMENTADOR DE LABORATORI

Adjudicada

1 2 3