28/02/2018

Disponible el primer volum de la sèrie d'articles Current Opinion in Environmental Science & Health (COESH)

La contaminació plàstica és un problema mundialment reconegut. Només el 2016 s'estima que se’n van produir 322 milions de tones, excloent la producció de fibra plàstica. En avaluar els riscos, s'han de considerar tres fonts principals de microplàstics (MPs): les nanopartícules de polímers fabricades per a finalitats específiques, com els productes cosmètics; la fragmentació de plàstics causada per diferents tipus de degradació, i les plantes de tractament d'aigües residuals que poden descarregar des de 50,000 fins a 15 milions de partícules.

La col·lecció d'articles de la sèrie Current Opinion in Environmental Science & Health (COESH), amb Damià Barceló (CSIC i director del ICRA) com a editor en cap, presenta nous coneixements per comprendre millor i resoldre el risc dels microplàstics tant per al medi ambient com per a la salut humana.

Tots els articles d’aquest volum són de lliure accés online fins al 31 de gener de 2019

https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-environmental-science-and-health/vol/1