05/10/2018

Una delegació del Global Environment Facility Integrated Approach Pilot on Sustainable Cities de Brasil visita l'ICRA

El 4 d’octubre l’Institut Català de recerca de l’Aigua (ICRA) vam rebre la visita tècnica de la delegació del Global Environment Facility Integrated Approach Pilot on Sustainable Cities de Brasil. La visita, coordinada per la Water JPI, forma part d’una gira per tot Europa on es visiten instal·lacions demostratives i casos d’estudi de bones pràctiques en l’ús de solucions basades en la natura per al tractament sostenible de l’aigua i la conservació de les ciutats.

La delegació estava formada per Alexandra Heschke, coordinadora tècnica de Center for Strategic Studies and Management de Brasilia, Isadora Freir, coordinadora d’operacions de Recife Pilot, i Guilherme Wiedman, director nacional del Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication, Brasilia.

Els visitants van ser rebuts per Ignasi Rodriguez-Roda, que va explicar el funcionament i la finalitat de l’ICRA; per Joaquim Comas, que va explicar l’activitat de recerca en economia circular i l’aplicació de solucions basades en la natura; per Sara Insa, que va mostrar els laboratoris dels serveis cientificotècnics i, finalment, per Julio César López, que va fer la visita i l’explicació tècnica a les instal·lacions singulars del mesocosmos.

http://icra.cat/files/noticia/ICRA Visita Brasil