23/05/2018

Girona esdevé clau en l'estratègia de recerca i innovació de l'aigua

El sector català de l’aigua està format per 402 empreses que ocupen més de 45.000 treballadors i facturen de manera agregada 4.480 milions d’euros, una xifra que equival al 2,2% del PIB de Catalunya. És, per tant, un sector industrial clau. Aquestes dades justifiquen que l’aigua sigui una de les sis noves Comunitats RIS3CAT acreditades per la Generalitat de Catalunya a través de l'agència per a la competitivitat de l'empresa ACCIÓ. Aquestes agrupacions són una eina essencial per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació en sectors decisius de l’economia catalana a través de projectes de col·laboració entre diferents tipus d’entitats amb finançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

La Comunitat RIS3CAT Aigua suma 56 empreses, centres tecnològics i d'investigació, universitats i associacions. Dedicarà els propers tres anys a potenciar la innovació en el sector català de l’aigua per esdevenir un referent internacional en el proveïment de tecnologia i serveis, amb un pressupost de 12 milions d’euros. Es duran a terme sis projectes que abordaran aspectes relatius a l’economia circular en el tractament d'aigües, la monitorització i suport a la decisió per la qualitat de l'aigua i el desenvolupament de tecnologia per a sectors que fan servir l'aigua d'una manera intensiva, com pot ser el turístic o l'alimentari.


Aposta gironina per l’aigua

La Comunitat té un accent marcadament gironí atès que dues grans institucions vinculades al territori lideren projectes per un valor global de 3,5 milions d’euros. D’una banda, la Universitat de Girona (UdG) –que aglutina 35 grups de recerca i 86 entitats del sector en l’anomenat Campus Aigua– encapçala el projecte DigesTake a través del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA).

De l’altra, l’associació principal del sector de l’aigua, el Catalan Water Partnership (CWP) –que representa 74 entitats i que té la seva seu a la ciutat de Girona– lidera el projecte Watertur. Tant el CWP com el Campus Aigua de la UdG han estat actors clau per dinamitzar els agents del sector i generar les sinergies necessàries que han culminat en la creació de la Comunitat.

La UdG també participa en els projectes iMAQUA i REGIREU, a través dels grups de recerca Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXIT) i LEQUIA, respectivament. 

La implicació gironina encara va més enllà. Són sis les entitats amb seu a la demarcació de Girona que participen en projectes dedicats a l’aigua. A banda de les ja mencionades, també s’hi compten l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Aigües de Girona i les empreses Teqma i Prodaisa.

Girona és, doncs, clau en l’estratègia actual de recerca i innovació en aigua a Catalunya. Per això, la Universitat de Girona ha posat en marxa el nou Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics, avalat per més de 50 empreses del sector i més de 300 investigadors de prestigi internacional, totalment impartit amb metodologia d’aprenentatge basat en problemes (ABP) i amb sis mesos de pràctiques en empreses del sector.

El sector de l'aigua en xifres:

1

Comunitat RIS3CAT dedicada a l’aigua

56

Actors a la Comunitat RIS3CAT Aigua

12

Milions d’euros destinats als projectes d’aigua

6

Grans projectes de recerca, desenvolupament i innovació del sector de l’aigua

7

Entitats gironines participants en projectes d’aigua

2

Projectes d’aigua amb lideratge gironí

3,5

Milions d’euros pels projectes d’aigua amb lideratge gironí

http://icra.cat/files/noticia/aigua Girona