29/05/2017

ICRA participa en la 11a Festa de la Ciència

Barcelona

El Dr. Gianluigi Buttiglieri de l'Àrea de Tecnologies i Avaluació de l'ICRA, và  participar aquest dissabte 27 de maig en les xerrades organitzades en el marc de l'11a Festa de la Ciència, organitzat per  l'Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, en l'apartat: CARA A CARA AMB EL MEDI AMBIENT
DIÀLEGS

Per parelles, diversos experts analitzen l’estat de la qüestió d’aspectes com l’explotació de recursos, les ciutats sostenibles i saludables, el canvi global, la biodiversitat o les repercussions socials, polítiques i econòmiques dels problemes ambientals.
Conducció a càrrec de Michele Catanzaro

QUALITAT DE L’AIGUA: ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Narcís Prat, ecòleg, Universitat de Barcelona
Gianluigi Buttiglieri, enginyer mediambiental, Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)