10/11/2017

Visita University of Warmia and Mazury - Poland

ICRA

Aquesta setmana ICRA ha rebut la visita de dos investigadores del Departament de Microbiologia Ambiental de la University of Warmia and Mazury de Polonia. La Dra. Monika Harnisz i la Dra. Ewa Korzeniewska. 

Al llarg de la setmana han mantingut reunions  de treball amb el Dr. Carles Borrego i el Dr. José L. Balcazar, de l'Àrea de Qualitat de l'Aigua ( Qualitat i Diversitat Microbiològica) per tal de trobar línies de treball conjuntes per a futures col.laboracions. 

Reunió amb el Dr. Damià Barcelò, director de ICRA