OFERTA CONVOCATORIA FI2020

DATA DE PUBLICACIÓ

03/10/2019

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

31/03/2020

EMAIL ENVIAMENT CV

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CONVOCATORIA FI2020

Criteris de priorització:

D’acord amb la base 11.2 de la Resolució EMC/2380/2019 de 16 de setembre (DOGC 7963 de 19.9.2019), es fan públics els criteris de priorització de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per a la priorització de les sol·licituds rebudes en el marc de la convocatòria FI2020.

Criteris_ICRA_Prioritzacio_FI2020public.pdf

 

Llista prioritzada de sol·licituds:

D’acord amb la base 9.1 de la Resolució EMC/2459/2019 de 25 de setembre (DOGC 7970 de 30.9.2019), es fa pública la proposta de priorització de les sol·licituds rebudes en el marc de la convocatòria FI2020, de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Llista Prioritzada ICRA.pdf