OFERTA CONVOCATORIA FI2021

DATA DE PUBLICACIÓ

16/10/2020

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

28/02/2021

EMAIL ENVIAMENT CV

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

Criteris de priorització:

D’acord amb els apartats I.11.1 i I.11.2 de la resolució EMC/2270/2020, de 17 de setembre (DOGC 8233 de 25.09.2020), per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI), es dona publicitat als criteris de priorització de les sol·licituds per a la contractació de personal investigador novell (FI) per part de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per a l’any 2020, aprovats per la Comissió Científica de l’ICRA i una vegada validats per AGAUR.

Criteris Prioritzacio FI2021

 

Llista prioritzada de sol·licituds:

Properament