OFERTA OFICIAL MANTENIMENT

DATA DE PUBLICACIÓ

05/11/2018

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

31/12/2018

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Número de places: 1
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Dedicació: Jornada Completa (Jornada anual de 1.711 h)
 • Data incorporació: Gener 2019
 • Retribució anual: En funció de la vàlua del candidat/a

 

OBJECTIU DE LA FEINA

L’ICRA és un institut de recerca en la temàtica aigua que va ser creat el 26 d’octubre de 2006 pel govern de la Generalitat de Catalunya.

Va iniciar la seva activitat a l’any 2008 i l’edifici H2O, seu de l’institut, fou inaugurat el 7 d’octubre de 2009.

L’ICRA és una fundació que està inclosa dins del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Els patrons de l’ICRA són el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (DECO), l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG).

La dependència de la posició és directament de gerència de l’ICRA.

Les funcions de la posició són realitzar el manteniment de sistemes i instal·lacions, que interrelacionen dispositius elèctrics, mecànics, pneumàtics i hidràulics, efectuant revisions sistemàtiques i asistemàtiques per localitzar i identificar avaries i anomalies de funcionament, proposar les accions correctores oportunes, reparar, verificar i posar a punt, organitzar el pla d'intervenció, emplenar la documentació exigida i aplicar la normativa vigent per realitzar el treball en optimes condicions de funcionament així com de qualitat, seguretat i medi ambient.

Per garantir la transferència de coneixement de instal·lació i processos  i facilitar la integració de la persona finalment seleccionada, s’ha previst un període d’acompanyament per part d’empresa d’enginyeria i Facility Management, incloent si escau formació en aspectes concrets de l’operativa actualment implementada a l’ICRA.

 

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

Les funcions que haurà de desenvolupar la persona seleccionada consistiran en:

 • Seguiment i control de l’estat dels manteniments preventius.
 • Execució dels manteniments correctius necessaris.
 • Gestió de les empreses subcontractades per al manteniment de les instal·lacions generals.
 • Seguiment i reposició dels consumibles (Gasos tècnic, Nitrogen, etc).
 • Gestió i control dels residus.
 • Control i seguiment del consums de serveis (Electricitat, aigua, etc)
 • Gestió de les compres de material per als manteniments així com dels serveis subcontractats.
 • Gestió Vehicles (Presentació ITV, Manteniments a Taller Oficial, etc)
 • Gestió, seguiment i Control del Sistema de Climatització de l’Edifici.
 • Gestió , Seguiment i Control dels elements d’Intrusió i Contra Incendis.
 • Conservació de tots els equips i elements elèctrics (Quadres, SAI), així com instal·lacions de serveis.
 • Seguiment de les incidències reportades pels usuaris a través de programa de tiqueting.
 • Resolució de les incidències de manera directa o supervisant les accions requerides, segons procedeixi en cada cas.

 

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL

Formació Acadèmica requerida:

Com a mínim s’haurà de disposar d’un nivell d’estudis de FPII/CFGS de les següents especialitats: electricitat i electrònica, electromecànica, etc.

Formació Complementària:

Molt valorable formació complementaria en automatismes, instal·lacions industrials, etc.

Experiència:

Es requereix com a mínim 3-5 anys d’experiència desenvolupant les funcions descrites.

Valorable el coneixement de la normativa d’indústria i instal·lacions industrials.  

Molt valorable l’experiència prèvia en treballs amb sistemes de climatització.

Informàtica:

Domini Paquet Office

Idiomes:

Català i Castellà. Valorable coneixement d’Angles.

Competències:

Integritat i responsabilitat

Iniciativa i autonomia

Resolució de problemes

Persona responsable, rigorosa, metòdica i organitzada.

Amb habilitat demostrada en la utilització d’equips i eines manuals.

Amb capacitat d’entendre i interpretar plànols, esquemes elèctrics i de fluids, etc.

 

ALTRES REQUISITIS:

Els candidats/es preseleccionats/es hauran de superar una prova psicotècnica

 

S’OFEREIX

 • Lloc de treball estable
 • Jornada anual de 1.711 h
 • Jornada Partida de Dilluns a Dijous (8 h/dia) i Divendres Intensiu (6 h/dia)
 • Horari Flexible d’entrada i sortida
 • 22 dies de vacances (Distribuïts en Any Nou, Setmana Santa, Agost i Nadal)
 • Addicionalment es pot disposar de 5 dies lliures anuals

 

DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR LA CANDIDATURA

 • Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
 • Carta exposant els interessos i motivacions per la posició ofertada.
 • Currículum Vitae.

 

Data límit per presentar la documentació per aquesta Oferta:

31 de Desembre de 2018.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació requerida a: call@icra.cat especificant la següent referència a l’assumpte del correu: “MANTENIMENT”