OFERTA POSTDOCTORAL RESEARCHER

DATA DE PUBLICACIÓ

30/06/2020

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

06/07/2020

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CHARACTERISTICS OF THE JOB

 • Lloc:  ICRA – Institut Català de Recerca de l’Aigua
 • Nombre de places: 1
 • Data prevista d’incorporació: Agost 2020
 • Posició Temporal: 5 mesos (Aproximadament)
 • Jornada Completa
 • Salari Brut Anual: 28.000 €

 

JOB PURPOSE / PROJECT DESCRIPTION

ICRA coordina el programa de vigilància de SARS-CoV-2 en aigües residuals a Catalunya. Es busca un perfil d’investigador/a post-doctoral amb experiència en virologia ambiental relacionada amb la salut. Es requereix experiència prèvia en l’aplicació de tècniques moleculars per a la detecció, identificació i recompte de virus en mostres ambientals així com en el mostreig i manipulació d’aigua residual. El/la investigador/a coordinarà els equips de treball que realitzin les analítiques i farà un seguiment i control de qualitat de les dades que es generin, col·laborant en la seva interpretació i en la posada a punt de la base de dades.

 

KEY RESPONSIBILITIES:

 • Coordinació dels equips de treball;
 • Assessorament expert en el desenvolupament de protocols d’anàlisi (concentració i quantificació de SARS-CoV-2), seguiment dels resultats i control de qualitat del les dades;
 • Integració de dades i interpretació els resultats;
 • Seguiment de les dades generades per altres iniciatives similars que es portin a terme a Catalunya;
 • Integració de les dades i anàlisis global.

 

EXPERIENCE, KNOWLEDGE, SKILLS & SELECTION CRITERIA

Requisits Obligatoris

Experiència:

Experiència en virologia ambiental

Experiència en la manipulació i processament de mostres d’aigua residual

Experiència en anàlisis microbiològics d’aigües residuals;

Experiència en l’estudi de la relació entre qualitat de l’aigua i la salut

Coneixements:

Manipulació i processament d’aigües residuals

Tècniques per a la concentració i purificació de virus a partir de matrius ambientals complexes

Tècniques moleculars per a la identificació i recompte de virus (entèrics, emergents, etc.) en matrius aquoses

Anàlisi de dades

Aptituds i habilitats:

Català, castellà i anglès

Capacitat de lideratge, treball en grup i coordinació

Capacitat per a redactar informes tècnics

Capacitat per a redactar articles científics

Capacitat de comunicació

Requisits desitjables:

Es valorarà tenir un doctorat en l’àmbit de la virologia ambiental

Es valorarà disposar d’experiència prèvia en epidemiologia d’aigües residuals

Es valorarà experiència prèvia en el control de patògens bacterians i vírics en aigües

Es valorarà disposar d’experiència prèvia en eines de seqüenciació massiva i metagenòmica

 

WORKING CONDITIONS & ENTITLEMENTS

Condicions de treball: La contractació es farà seguint la legislació I regulació espanyola. Els empleats es beneficiaran del Sistema de seguretat social Espanyol en cas de baixa per malaltia, maternitat/paternitat o accidents laborals.

Ambient de treball: Oportunitat d’incorporar-se a un centre de recerca de prestigi internacional.

Formació continuada en un centre de qualitat.

 

HOW TO APPLY & SELECTION PROCESS

Documentació: CV i carta de motivació (català, castellà o anglès).

Termini per la presentació de les sol·licituds:

La documentació s’ha d’enviar a call@icra.cat indicant la referència "COVID19_VIR" en el subjecte del correu electrònic.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el proper Dilluns 6 de Juliol de 2020.

Criteris de selecció:

 • Pre-selecció: es basarà amb el CV, l’expertesa en el tema objecte de la convocatòria i motivació personal
 • Entrevista: Es demanarà entrevista personal en cas de ser necessària.
 • Notificació: El resultat del procés de selecció es notificarà al candidat/a seleccionat/da per correu electrònic.

 

In ICRA we are committed to maintaining and developing a work environment in which the values and principles of our organization are respected and equal opportunities between women and men be promoted in each of the areas in which we operate, not tolerating discrimination based on criteria such age, sex, marital status, race, ethnicity, disabilities, political leanings or sexual orientation. 

Recruitment will be carried out as provided for in Article 15 of Royal Legislative Decree 1/1995 of 24 March passing the text of the Workers' Statute Act, in accordance with the provisions of Article  2 of Royal Decree 2720/98 of 18 December (B.O.E. 8 January 1999), Act nº 12/2001 of July 9 (B.O.E. 10 July) and concordant regulations.

The principle of equality between men and women is taken into account, in accordance with Article 14 of the Spanish Constitution, the EU Directive of 9 February 1976 and the provisions of the Agreement of the Council of Ministers of March 4, 2005, passing the Plan for gender equality in the General State Administration.

Universal accessibility for persons with disabilities is taken into account, in accordance with paragraph 2 of Article 1 of Act nº 51/2003 of 2 December on equal opportunities, and 5% of vacancies are reserved provided the candidates pass the selection processes and are able to accredit disability and compatibility in performing the tasks so that we will progressively reach 2% of the total workforce.