OFERTA RECEPCIONISTA

DATA DE PUBLICACIÓ

02/10/2017

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

16/10/2017

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERISTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Número de places: 1

Dedicació: Jornada Parcial (6 h/dia)

Tipus de contracte: Indefinit amb període de prova

Data Incorporació: Immediata

Retribució anual: 12.000 € / Bruts Any

Àrea: Serveis Generals

 

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

Les funcions principals consisteixen en fer la obertura/tancament del centre, la recepció i atenció de les visites i la gestió telefònica (atenció trucades centraleta). La persona seleccionada atendrà a les persones que s'adrecin al nostre centre (presencial o telefònicament), sent un lloc estratègic en la comunicació i imatge de l’institució.

 

També es responsabilitzarà d’altres tasques administratives com:

  • Recepció i enviament de correus i paqueteria
  • Preparació de documentació (targetes, dossiers, enquadernació, plastificació, etc)
  • Preparació de Sales i manteniment equipament general (paper impressores, fonts d’aigua, etc)
  • Manteniment de diferents arxius i registres (en format paper i electrònic)
  • Introducció de dades en els diferents sistemes informàtics.

 

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL

Formació Acadèmica:

Com a mínim els/les candidats/es hauran d’estar en possessió del Certificat d’Estudis. Aquells/es candidats/es que aportin un nivell formatiu més elevat (EGB/ESO/FPI-CFGM...) obtindran major valoració.

Formació Complementaria:

Es valorarà positivament aquells candidats/es que disposin de formació complementaria relacionada amb el Lloc de Treball.

Experiència:

Es valorarà l’experiència desenvolupant les funcions descrites.

Informàtica:

Domini Paquet Office (Word, Excel, PowerPoint, etc)

Idiomes:

Català, Castellà i imprescindible disposar d’Anglès Alt a nivell conversa (es farà prova de nivell).

Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.

Altres Requisits:

És obligatori disposar del Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Els candidats/es preseleccionats/es hauran de superar una prova psicotècnica.

 

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR LA CANDIDATURA

  • Currículum Vitae.
  • Carta exposant els interessos i motivacions per la posició ofertada.
  • Certificat Discapacitat

Data límit per presentar la documentació en aquesta convocatòria:

24 d’Octubre de 2017.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació requerida a: call@icra.cat especificant la següent referència a l’assumpte del correu: “RECEPCIONISTA”