OFERTA TECNIC/A COMPTABLE FINANCES

DATA DE PUBLICACIÓ

30/08/2017

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

17/09/2017

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Número de places: 1
 • Tipus de contracte: Temporal + Indefinit
 • Dedicació: Jornada Completa (40 h/setmana)
 • Data incorporació: Immediata
 • Retribució anual: En funció de la vàlua del candidat/a
 • Dependència: Responsable Econòmic Financer

 

OBJECTIU DE LA FEINA

Garantir l’adequat registre de les operacions econòmiques de l’entitat, elaborar la comptabilitat general, financera i analítica per permetre l’elaboració d’informes, la presa de decisions i confeccionar els estats financers anuals.

 

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

Les funcions que haurà de desenvolupar la persona seleccionada consistiran en:

 • Comptabilitzar i fer el pagament de les factures rebudes
 • Emetre i comptabilitzar les factures emeses
 • Comptabilitzar i fer el pagament de liquidacions de despesa
 • Comptabilitzar els moviments bancaris
 • Conciliació mensual pagaments targetes VISA
 • Liquidació mensual Impostos (IVA)
 • Tresoreria (manteniment i reposicions)
 • Operativa bancària
 • Manteniment del llibre d’inventari d’immobilitzat
 • Gestió i manteniment de la base de dades de proveïdors

En definitiva portar tot el procés comptable d’una empresa des de la vessant financera com des de la vessant analítica (amb diferents centres de cost).

 

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL

Formació Acadèmica requerida: 

Com a mínim s’haurà de disposar d’un nivell d’estudis de Diplomatura, Llicenciatura o Grau de les següents especialitats: Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances, etc.

Molt valorable disposar de Màster relacionat amb l’Àrea d’Administració i Finances.

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA:

Molt valorable formació complementaria en l’àrea de Comptabilitat i Finances, audotiria, etc.

Experiència:

Es requereix com a mínim 2-3 anys d’experiència desenvolupant les funcions descrites.

També serà necessari que conegui l’actual Pla General Comptable.

Molt valorable l’experiència prèvia en entitats de recerca, fundacions o universitats.

Informàtica:

Domini Paquet Office

Domini “Contaplus”

Valorable Coneixements d’ERP (SAP, Navision, Microsoft Dynamics, etc)

Idiomes:

Català, Castellà i Anglès Mig. Es valorarà molt positivament nivell alt d’Angles i/o el coneixement d’altres idiomes.

Competències:

Amb capacitat de treball en equip però amb prou autonomia com per a desenvolupar-se individualment en les seves tasques, amb capacitat d’aprenentatge i adaptació.

Persona rigorosa i organitzada, amb capacitat analítica i de gestió.

 

ALTRES REQUISITIS:

Es valoraran aquelles candidatures que aportin Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Els candidats/es preseleccionats/es hauran de superar una prova psicotècnica

 

DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR LA CANDIDATURA

 • Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
 • Carta exposant els interessos i motivacions per la posició ofertada.
 • Currículum Vitae.
 • Certificat Discapacitat (en cas necessari)

 

Data límit per presentar la documentació per aquesta Oferta:

17 de Setembre de 2017.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació requerida a: call@icra.cat especificant la següent referència a l’assumpte del correu: “TEC_FINANCES”