OFERTA TECNIC/A COMPTABLE

DATA DE PUBLICACIÓ

01/03/2019

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES

24/03/2019

EMAIL ENVIAMENT CV

call@icra.cat

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Número de places: 1
 • Tipus de contracte: Indefinit (amb període de prova)
 • Dedicació: Jornada Completa (40 h/setmana)
 • Data incorporació: Immediata
 • Retribució anual: En funció de la vàlua del candidat/a
 • Dependència: Responsable Econòmic Financer

 

OBJECTIU DE LA FEINA

Elaborar la comptabilitat general, financera i analítica per permetre l’elaboració d’informes, la presa de decisions i confeccionar els estats financers anuals, així com tasques de Suport Administratiu a Recerca (Liquidacions de Despesa i gestió comandes).

 

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

Les funcions que haurà de desenvolupar la persona seleccionada consistiran en:

 • Comptabilitzar i fer el pagament de les factures rebudes
 • Emetre i comptabilitzar les factures emeses
 • Elaborar, comptabilitzar i fer el pagament de liquidacions de despesa
 • Comptabilitzar els moviments bancaris
 • Conciliació mensual pagaments targetes VISA
 • Liquidació mensual Impostos (IVA)
 • Gestió i manteniment de la base de dades de proveïdors
 • Suport Administratiu a Departaments Recerca

En definitiva gestionar el procés comptable d’una empresa des de la vessant financera com des de la vessant analítica (amb diferents centres de cost).

 

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL

Formació Acadèmica requerida:

Com a mínim s’haurà de disposar d’un nivell d’estudis de FPII o CFGS de l’Àrea d’Administració i Finances.

Molt valorable estudis de Diplomatura Empresarials, Llicenciatura ADE, etc...

Formació Complementaria:

Molt valorable formació complementaria en l’àrea de Comptabilitat, Administració, etc.

Experiència:

Es requereix com a mínim 4 anys d’experiència desenvolupant les funcions descrites.

També serà necessari que conegui l’actual Pla General Comptable.

Molt valorable l’experiència prèvia en entitats de recerca, fundacions o universitats.

Informàtica:

Domini Paquet Office

Domini Programa Comptabilitat “SAGE 200c”

Valorable Coneixements d’ERP (SAP, Navision, Microsoft Dynamics, etc)

Idiomes:

Castellà, Català i es requereix nivell Intermig d’Anglès.

Competències:

Amb capacitat de treball en equip però amb prou autonomia com per a desenvolupar-se individualment en les seves tasques, amb capacitat d’aprenentatge i adaptació.

Persona responsable, rigorosa, metòdica i organitzada.

 

DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR LA CANDIDATURA

 • Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
 • Carta exposant els interessos i motivacions per la posició ofertada.
 • Currículum Vitae.

 

Data límit per presentar la documentació per aquesta Oferta:

24 de Març de 2019.

Les persones interessades hauran d'enviar la documentació requerida a: call@icra.cat especificant la següent referència a l’assumpte del correu: “TEC_COMPTABLE”

 

 

In ICRA we are committed to maintaining and developing a work environment in which the values and principles of our organization are respected and equal opportunities between women and men be promoted in each of the areas in which we operate, not tolerating discrimination based on criteria such age, sex, marital status, race, ethnicity, disabilities, political leanings or sexual orientation. 

Recruitment will be carried out as provided for in Article 15 of Royal Legislative Decree 1/1995 of 24 March passing the text of the Workers' Statute Act, in accordance with the provisions of Article  2 of Royal Decree 2720/98 of 18 December (B.O.E. 8 January 1999), Act nº 12/2001 of July 9 (B.O.E. 10 July) and concordant regulations.

The principle of equality between men and women is taken into account, in accordance with Article 14 of the Spanish Constitution, the EU Directive of 9 February 1976 and the provisions of the Agreement of the Council of Ministers of March 4, 2005, passing the Plan for gender equality in the General State Administration.

Universal accessibility for persons with disabilities is taken into account, in accordance with paragraph 2 of Article 1 of Act nº 51/2003 of 2 December on equal opportunities, and 5% of vacancies are reserved provided the candidates pass the selection processes and are able to accredit disability and compatibility in performing the tasks so that we will progressively reach 2% of the total workforce.