PROYECTO Efectes del canvi global sobre els recursos hídrics de les grans conques fluvials de l'Euroregió Pirineus - Mediterrani (CMI_Sergi Sabater)

ENTIDAD FINANCIADORA

Euroregió Pirineus Mediterrània

DURACIÓN

2015-2016

COORDINADOR

Universitat de Lleida

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Ramon Batalla - Sergi Sabater

INVESTIGADORES

IMPORTE ICRA

0 €