PROJECT Efectes del canvi global sobre els recursos hídrics de les grans conques fluvials de l'Euroregió Pirineus - Mediterrani (CMI_Sergi Sabater)

FUNDING AGENCY

Euroregió Pirineus Mediterrània

DURATION

2015-2016

COORDINATOR

Universitat de Lleida

LEAD RESEARCHER

Ramon Batalla - Sergi Sabater

RESEARCHER

AMOUNT FOR THE ICRA

0 €