PROJECTE PLAS_MED: Microplásticos y microcontaminantes en la costa Mediterránea. Toxicidad e impacto ambiental y en la salud humana

ENTITAT FINANÇADORA

Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Código: CTM2017-89701-C3-2-R

DURADA

2018-2020

COORDINADOR

Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Dr. Sara Rodriguez Mozaz

INVESTIGADORS

Nuria Càceres, José María Castaño, Dr. Lucia Helena Moreira, Albert Serra, Dr. Marta Villagrasa, Ferran Romero, Dr. Natalia Ospina, Dr. Rubén Gil

IMPORT ICRA

132.000,00 €

Antecedents

Els microplàstics han estat reconeguts per la comunitat científica com un risc emergent pel medi ambient i per a la salut humana. Els microplàstics són petites partícules de plàstic, de menys de 5 mm, amb procedències diferents (i.e. cosmètics, productes d’higiene personal, fragmentació de plàstics al medi ambient, etc). La problemàtica associada a la contaminació aquàtica per microplàstics és complexa, multidimensional i transversal a diferents sectors; no només poden afectar de manera global al medi ambient, sinó que també són rellevants per altres disciplines com seguretat alimentaria, salut pública i economia.  A més, els microplàstics poden alliberar altres contaminants ambientalsal medi ambient, com és el cas d’ additius i plastificants utilitzats durant la seva producció. Igualment, els microplàstics tenen un potencial elevat d’adsorció de contaminants orgànics persistents i emergentspresents a la columna d’aigua. Per tant, els microplàstics podrien actuar com a vectors d’altres contaminants, incrementant així la seva disponibilitat, transferència i toxicitat en organismes aquàtics.

Descripció

Mitjançant un enfocament multidisciplinar i integrat, l’objectiu principal del projecte PLAS-MED és avaluar la presència, comportament, destí i impacte dels microplàstics i de contaminants orgànics persistents i emergents en sistemes marins i d’aigua dolça, prenent la costa mediterrània com a cas d’estudi, concretament el Delta de l’Ebre i el Mar Menor. En aquest projecte s’estudia també el potencial dels microplàstics per adsorbir contaminants orgànics persistents i emergents, que a la vegada permetrà establir quina és la seva contribució potencial en la transferència tròfica d’aquests contaminants. També s’investiguen els canvis metabòlics i la toxicitat associats, així com la influència que hi pugui tenir la presència concomitant de microplàstics. A més de l’avaluació de riscos ambientals vinculats als microplàstics, el projecte PLAS-MED avaluarà riscos per a la salut humana derivats del consum de peix i marisc contaminat, incloent la influència del cuinat.

Impacte

L’impacte dels microplàstics al medi ambient i en la salut humana ha estat un tema candent d’investigació al llarg dels últims anys, tot i que encara queden moltes incògnites per resoldre. PLAS-MED contribuirà a ampliar el nostre coneixement al voltant de la presència de microplàstics en àrees costeres, així com els seus efectes i riscos pel medi ambient i la salut humana. El projecte generarà nou coneixement científic que ajudarà a la protecció del medi marí, el desenvolupament sostenible de la costa, i la protecció de pesqueries, aqüicultura, salut humana, benestar social i turisme.

https://www.plas-med.es/