CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROJECTE

Connecting Australian-European Science and Innovation Excellence (CAESIE)

PROJECTE

Estudio de la transformación de los contaminantes emergentes en las aguas residuales y ecosistemas fluviales y costeros (TRANSFORMCOAST)
ENTITAT FINANÇADORA Aust. Acad. of Tech Sciences & Engineering ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
DURADA 2014-2014 DURADA 2014-2017
COORDINADOR CLOEVIS COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Oriol Gutierrez García-Moreno INVESTIGADOR PRINCIPAL Mira Petrovic
Sara Insa

PROJECTE

Estrategias de descontaminación de recursos hídricos basadas en la optimización de procesos de atenuación natural (REMEDIATION)

PROJECTE

Aigua i Desenvolupament sostenible (GOTA4regs)
ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) ENTITAT FINANÇADORA AECT Pirineus Mediterrania
DURADA 2014-2017 DURADA 2014-2014
COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR ECo-UNION
INVESTIGADOR PRINCIPAL Josep Mas-Pla INVESTIGADOR PRINCIPAL Damià Barceló Cullerés
Rafa Marcé, Joan Bach, David Brusi, Anna Menció i Josep Mas-Pla

PROJECTE

Renovació d'ajuts FI (RenovFI_2015)

PROJECTE

Desenvolupament de software de modelització SIMBA (inCTRL)
ENTITAT FINANÇADORA Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ENTITAT FINANÇADORA InCTRL
DURADA 2014-2015 DURADA 2014-2015
COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR InCTRL
INVESTIGADOR PRINCIPAL Carles Borrego Moré INVESTIGADOR PRINCIPAL Lluís Corominas Tabares
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16