CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROJECTE

Sostenibilidad de recursos hídricos bajo el cambio global (HIDSOS)

PROJECTE

Estudio, seguimiento y evaluación de alternativas de minimización ante la posible presencia de mejillón cebra en los embalses e instalaciones del ámbito de ATLL, concessionària de la Generalitat de Catalunya (ZEBRA)
ENTITAT FINANÇADORA ENDESA ENTITAT FINANÇADORA ATLLc (Aigües Ter Llobregat, concessionària de la Generalitat de Catalunya)
DURADA 2013-2013 DURADA 2013-2014
COORDINADOR ICRA COORDINADOR ICRA
INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater

PROJECTE

Adaptación de la métrica de fitobentos IPS a los tipos de masas de agua 16 y 17 correspondientes a grandes ríos. Análisis del grado de correlación de la métrica de fitobentos IPS con el multimétrico de diatomeas MDIAT (Diatomeas2013)

PROJECTE

Treballs de modelització de l'EDAR de FRISELVA. Fases I (pre-instal·lació) i Fase II (post-instal·lació)
ENTITAT FINANÇADORA TRAGSA ENTITAT FINANÇADORA FRISELVA
DURADA 2013-2014 DURADA 2013-2013
COORDINADOR ICRA COORDINADOR SISLtech
INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater INVESTIGADOR PRINCIPAL Lluís Corominas

PROJECTE

Estudi de quantificació de sulfhídric i de metà en el sistema de sanejament de Sant Pere Pescador, proposta de mesures correctores per reduir la concentració i els impactes del sulfhídric

PROJECTE

Assess the effect of temperature on multiple N2O microsensors to characterize and predict its effect under real environment (UNISENSE)
ENTITAT FINANÇADORA Consorci de la Costa Brava (CCB) and Empresa Mixta d'Aigües Costa Brava S.A. (EMACBSA) ENTITAT FINANÇADORA UNISENSE A/S, Denmark
DURADA 2013-2014 DURADA 2013-2014
COORDINADOR ICRA COORDINADOR UNISENSE A/S, Denmark
INVESTIGADOR PRINCIPAL Oriol Gutiérrez INVESTIGADOR PRINCIPAL Maite Pijuan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16