CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PROJECTE

Support to JRC work in inverse modelling of chemicals in the Danube region (JRC_Danube)

PROJECTE

Persistència i migració de contaminants emergents i bacteris multiresistents en el continu entre aigua superficial i aigua subterrània des de l'escala de laboratori a l'escala regional (PERSIST)
ENTITAT FINANÇADORA Joint Research Centre (JRC) ENTITAT FINANÇADORA MINECO- JPI-Water (2015-2016)
DURADA 2015-2016 DURADA 2014-2016
COORDINADOR Joint Research Centre (JRC) COORDINADOR Universitè de Nîmes ( França)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Rafael Marcé Romero INVESTIGADOR PRINCIPAL Corinne Le Gal La Salle
Josep Mas-Pla, Mira Petrovic, Carles Borrego, Rafa Marcé, Mercè Boy-Roura

PROJECTE

Stopping Antibiotic Resistance Evolution (StARE)

PROJECTE

Assessment of nitrogen containing disinfection by-products and their precursors in drinking waters of the Mediterranean Basin (N-DBPs)
ENTITAT FINANÇADORA European Union Water JPI/0001/2013. Project JPIW2013-089-C02-02 ENTITAT FINANÇADORA FP7-PEOPLE - Specific programme 'People'. Marie Curie- International Incoming Fellowships (IIF)
DURADA 2014-2016 DURADA 2014-2016
COORDINADOR Célia Manaia (Universidad Católica Portuguesa, Protugal) COORDINADOR Catalan Institute for Water Research (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Sara Rodríguez-Mozaz INVESTIGADOR PRINCIPAL Damià Barceló
Dr. Marta Llorca and Dr. Saulo Varela dela Giustina Maria José Farré

PROJECTE

Next-generation electrochemical technology for the treatment of hospital wastewater: electrogenerated sulfate radicals for complete destruction of persistent pollutants

PROJECTE

Transformation of emerging contaminants in the aquatic environment. Fate of transformation products under multiple stress conditions (TRANSFORMER)
ENTITAT FINANÇADORA FP7-PEOPLE - Specific programme 'People' implementing the 7FP. MC-IIF - International Incoming Fellowships. ENTITAT FINANÇADORA European Commission - MARIE CURIE ACTIONS - Individual Fellowships (IF)
DURADA 2014-2016 DURADA 2014-2016
COORDINADOR Catalan Institute for Water Research (ICRA) COORDINADOR Mira Petrovic, ICRA
INVESTIGADOR PRINCIPAL Mira Petrovic INVESTIGADOR PRINCIPAL Mira Petrovic, ICRA
Jelena Radjenovic
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17