CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROJECTE

Interactions between flow hydrodynamics and biofilm attributes and functioning in streams

PROJECTE

Respuesta del metabolismo y la diversidad del biofilm algal al aumento de temperatura: efecto del calentamiento por cambio climático en un arroyo altoandino
ENTITAT FINANÇADORA German Research Foundation (DFG) ENTITAT FINANÇADORA Banco Nacional de Colombia, Colombia
DURADA 2013-2015 DURADA 2013-2014
COORDINADOR M. Weitere (UFZ) and A. Lorke (UKL) Leader researcher: Daniel von Schiller COORDINADOR John Charles Donato, Departamento de Biologia, Universidad Nacional de Colombia
INVESTIGADOR PRINCIPAL Daniel von Schiller INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater (investigador per ICRA)

PROJECTE

Fongs, algues i bacteris en la degradació de fàrmacs. Tractament d'efluents d'hospital per fongs (H2PHARMA)

PROJECTE

Action Group del Water European Innovation Partnership (IEP): Real Time Water Quality Monitoring (RTWQM)
ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) - CTM 2013-48545-C2 ENTITAT FINANÇADORA European Union - EIP Action Groups
DURADA 2013-2016 DURADA 2013-2015
COORDINADOR Teresa Vicent - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) COORDINADOR ADASA
INVESTIGADOR PRINCIPAL Sara Rodríguez-Mozaz INVESTIGADOR PRINCIPAL Lluís Corominas Tabares
Ignasi Rodriguez-Roda

PROJECTE

Grups de recerca consolidats (GRC)

PROJECTE

Caracterització de la xarxa de distribució d'aigua de Girona mitjançant tècniques relacionades amb la teoria de grafs (Aigües-Girona)
ENTITAT FINANÇADORA Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ENTITAT FINANÇADORA Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
DURADA 2013-2016 DURADA 2013-2013
COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Damià Barceló Cullerés INVESTIGADOR PRINCIPAL Lluís Corominas Tabares
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18