CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
1 2 3 4 5 6 7 8

PROJECTE

Temporary fluvial ecosystems and global change: effects on ecosystem structure and functioning (FUNSTREAM)

PROJECTE

Transferencia de nanomateriales de carbono en el medio ambiente acuático (ERA-NET_NanoTransfer)
ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Ciencia e Innovación ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Ciencia e Innovación
DURADA 2015-2017 DURADA 2015-2018
COORDINADOR Isabel Muñoz, Universitat de Barcelona COORDINADOR Esteban Abad (IDAEA-CSIC)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater (ICRA) INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater (ICRA)

PROJECTE

Smart decentralized water management through a dynamic integration of technologies (JPI_Water2014_WATINTECH)

PROJECTE

Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams
ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) ENTITAT FINANÇADORA European Union - COST Action
DURADA 2015-2018 DURADA 2015-2020
COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Ignasi Rodriguez-Roda Layret INVESTIGADOR PRINCIPAL Vicenç Acuña Salazar

PROJECTE

Balanç hídric, teledetecció i canvi climàtic: Control amb dades de camp i de teledetecció dels necessitats hídriques dels conreus de secà (vinya, olivera) en escenaris futurs d'escassetat d'aigua (CMI_Josep Mas Pla)

PROJECTE

Efectes del canvi global sobre els recursos hídrics de les grans conques fluvials de l'Euroregió Pirineus - Mediterrani (CMI_Sergi Sabater)
ENTITAT FINANÇADORA Euroregió Pirineus Mediterrània ENTITAT FINANÇADORA Euroregió Pirineus Mediterrània
DURADA 2015-2017 DURADA 2015-2016
COORDINADOR Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR Universitat de Lleida
INVESTIGADOR PRINCIPAL Josep Mas-Pla INVESTIGADOR PRINCIPAL Ramon Batalla - Sergi Sabater
1 2 3 4 5 6 7 8