CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROJECTE

SEWAGENE: ACUMULACIÓN, DISPERSIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESISTENCIAS A ANTIBIÓTICOS EN COLECTORES DE AGUA RESIDUAL Ref. CTM2016-75653-R

PROJECTE

Interdisciplinary concepts for municipal wastewater TREATment and resource RECovery. Tackling future challenges. (TreatREC)
ENTITAT FINANÇADORA Agencia Estatal de Investigación (AEI) - Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)- Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Código: CTM2016-75653-R ENTITAT FINANÇADORA European Union - H2020 EC - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EID)
DURADA 2016-2019 DURADA 2015-2018
COORDINADOR Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL IP: Dr. Carles Borrego, CO-IP: Dr. José Luís Balcázar INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Mira Petrovic
Dr. Oriol Gutiérrez, Dr. Alexandre Sànchez-Melsió Dr. Ignasi Rodriguez-Roda, Dr. Lluis Corominas

PROJECTE

Resolent el dilema de la degradabilidat de la matèria orgànica dissolta en els ecosistemes d'aigua dolça (FREEDOM)

PROJECTE

Temporary fluvial ecosystems and global change: effects on ecosystem structure and functioning (FUNSTREAM)
ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO), convocatòria EXPLORA. Núm: CGL2014-61771-EXP ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Ciencia e Innovación
DURADA 2015-2017 DURADA 2015-2017
COORDINADOR ICRA COORDINADOR Isabel Muñoz, Universitat de Barcelona
INVESTIGADOR PRINCIPAL Rafael Marcé INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater (ICRA)

PROJECTE

Transferencia de nanomateriales de carbono en el medio ambiente acuático (ERA-NET_NanoTransfer)

PROJECTE

Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams
ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO); Código: PCIN-2015-182-C02-02 ENTITAT FINANÇADORA European Union - COST Action
DURADA 2015-2018 DURADA 2015-2020
COORDINADOR Esteban Abad (IDAEA-CSIC) COORDINADOR Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Sergi Sabater (ICRA) INVESTIGADOR PRINCIPAL Vicenç Acuña Salazar
Dr. Vicenç Acuña, Dr. Sara Rodríguez, Dr. Anna Freixa, Dr. Lucía Moreira, Dr. Carme Font, Dr. Julio López.
1 2 3 4 5 6 7 8 9