CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROJECTE

Temporary fluvial ecosystems and global change: effects on ecosystem structure and functioning (FUNSTREAM)

PROJECTE

Transferencia de nanomateriales de carbono en el medio ambiente acuático (ERA-NET_NanoTransfer)
ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Ciencia e Innovación ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO); Código: PCIN-2015-182-C02-02
DURADA 2015-2017 DURADA 2015-2018
COORDINADOR Isabel Muñoz, Universitat de Barcelona COORDINADOR Esteban Abad (IDAEA-CSIC)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Sergi Sabater (ICRA) INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Sergi Sabater (ICRA)
Dr. Vicenç Acuña, Dr. Sara Rodríguez, Dr. Anna Freixa, Dr. Lucía Moreira, Dr. Carme Font, Dr. Julio López.

PROJECTE

Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams

PROJECTE

Balanç hídric, teledetecció i canvi climàtic: Control amb dades de camp i de teledetecció dels necessitats hídriques dels conreus de secà (vinya, olivera) en escenaris futurs d'escassetat d'aigua (CMI_Josep Mas Pla)
ENTITAT FINANÇADORA European Union - COST Action ENTITAT FINANÇADORA Euroregió Pirineus Mediterrània
DURADA 2015-2020 DURADA 2015-2017
COORDINADOR Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) COORDINADOR Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Vicenç Acuña Salazar INVESTIGADOR PRINCIPAL Josep Mas-Pla

PROJECTE

Efectes del canvi global sobre els recursos hídrics de les grans conques fluvials de l'Euroregió Pirineus - Mediterrani (CMI_Sergi Sabater)

PROJECTE

Tecnologías eficientes para la eliminación de contaminantes de preocupación emergente, contenidos en Directiva 2013/39/CE o de riesgo significativo según Directiva 2008/105/CE (TRICERATOPS)
ENTITAT FINANÇADORA Euroregió Pirineus Mediterrània ENTITAT FINANÇADORA Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Código: CTQ2015-69832-C4-3-R
DURADA 2015-2016 DURADA 2015-2018
COORDINADOR Universitat de Lleida COORDINADOR Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Ramon Batalla - Sergi Sabater INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Wolfgang Gernjak
CO-IP: Dr. Jelena Radjenovic, Dr. Ignasi Rodríguez, Dr. Inmaculada Velo, Núria Caceres
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12