CERCADOR DE PROJECTES
Cerca els projectes de l'ICRA en una o totes les Àrees de Recerca.
  • Recursos i ecosistemes
  • Qualitat de l'aigua
  • Tecnologies i avaluació
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROJECTE

Estudio de la transformación de los contaminantes emergentes en las aguas residuales y ecosistemas fluviales y costeros (TRANSFORMCOAST)

PROJECTE

Estrategias de descontaminación de recursos hídricos basadas en la optimización de procesos de atenuación natural (REMEDIATION)
ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) ENTITAT FINANÇADORA Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO)
DURADA 2014-2017 DURADA 2014-2017
COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Mira Petrovic INVESTIGADOR PRINCIPAL Josep Mas-Pla
Sara Insa Rafa Marcé, Joan Bach, David Brusi, Anna Menció i Josep Mas-Pla

PROJECTE

Aigua i Desenvolupament sostenible (GOTA4regs)

PROJECTE

Renovació d'ajuts FI (RenovFI_2015)
ENTITAT FINANÇADORA AECT Pirineus Mediterrania ENTITAT FINANÇADORA Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
DURADA 2014-2014 DURADA 2014-2015
COORDINADOR ECo-UNION COORDINADOR Instut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Damià Barceló Cullerés INVESTIGADOR PRINCIPAL Carles Borrego Moré

PROJECTE

Desenvolupament de software de modelització SIMBA (inCTRL)

PROJECTE

Determinar els rendiments d'eliminació de micro-contaminants en el procés d'Electrodiàlisis Reversible de l'ETAP d'Abrera (EDR)
ENTITAT FINANÇADORA InCTRL ENTITAT FINANÇADORA ATLLc (Aigües Ter Llobregat, concessionària de la Generalitat de Catalunya)
DURADA 2014-2015 DURADA 2014-2014
COORDINADOR InCTRL COORDINADOR ATLLc (Aigües Ter Llobregat, concessionària de la Generalitat de Catalunya)
INVESTIGADOR PRINCIPAL Lluís Corominas Tabares INVESTIGADOR PRINCIPAL Ignasi Rodriguez-Roda, Mira Petrovic
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14