PROJECTE Assessorament a DIPSALUT en referència a sistema de tractament NO3 per a aqüífers contaminants (DIPSALUT_NO3)

ENTITAT FINANÇADORA

DIPSALUT

DURADA

2015-2015

COORDINADOR

DIPSALUT

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Maite Pijuan Vilalta

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

8.161,66 €