PROJECTE Balanç hídric, teledetecció i canvi climàtic: Control amb dades de camp i de teledetecció dels necessitats hídriques dels conreus de secà (vinya, olivera) en escenaris futurs d'escassetat d'aigua (CMI_Josep Mas Pla)

ENTITAT FINANÇADORA

Euroregió Pirineus Mediterrània

DURADA

2015-2017

COORDINADOR

Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Josep Mas-Pla

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

10.000 €

"Finançat per l´Euroregió Pirineus Mediterrània, en el marc de la convocatòria de manifestacions d´interès ´INNOVACIÓ A L´EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA´ "