PROJECTE Efectes del canvi climàtic en el cicle de l'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (METROBS)

ENTITAT FINANÇADORA

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

DURADA

2015-2015

COORDINADOR

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Josep Mas-Pla

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

14.219,21 €