PROJECTE Efectes del canvi global sobre els recursos hídrics de les grans conques fluvials de l'Euroregió Pirineus - Mediterrani (CMI_Sergi Sabater)

ENTITAT FINANÇADORA

Euroregió Pirineus Mediterrània

DURADA

2015-2016

COORDINADOR

Universitat de Lleida

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Ramon Batalla - Sergi Sabater

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

0 €