PROJECTE Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity (GLOBAQUA)

ENTITAT FINANÇADORA

European Union FP7-ENV-2013 (603629)

DURADA

2013-2019

COORDINADOR

Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Sergi Sabater (investigador per ICRA)

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

637.550€

PROJECTE GLOBAQUA. Gestionant els efectes de l'estrès ambiental sobre els ecosistemes aquàtics en condicions d'escassetat d'aigua.

Investigadors involucrats: Globaqua reuneix un equip multidisciplinari de científics líders en el camp de la hidrologia, química, ecologia, ecotoxicologia, econòmica, sociologia, enginyeria i modelització amb la finalitat d'estudiar la interacció de múltiples factors d'estrès en el marc d'una forta pressió sobre els recursos hídrics.

El projecte està coordinat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), amb el Dr. Damià Barceló, vicedirector del IDAEA-CSIC i director de l'ICRA, i compta amb la participació de l'ICRA liderada pel Dr. Sergi Sabater, cap de l'Àrea de Recursos i Ecosistemes de l'ICRA i Research Professor Universitat de Girona Associated.

Objectius del projecte: Globaqua determinarà la rellevància de l'escassetat d'aigua i la seva interacció amb altres elements pertorbadors sobre el funcionament dels ecosistemes. L'escassetat té caràcter estructural, especialment important en les regions semiàrides com la conca del mediterrani. També en altres regions europees, com Alemanya oriental, oest de Polònia i Anglaterra, la demanda supera la disponibilitat d'aigua i l'escassetat d'aigua s'ha convertit en un important problema de gestió. El projecte determinarà la importància de factors d'estrès com són la contaminació orgànica i inorgànica, alteracions geomorfològiques, canvis en els usos del sòl, extracció d'aigua i l'existència d'espècies invasores i patògens sobre el funcionament dels ecosistemes aquàtics.

L'objectiu final que persegueix Globaqua és aconseguir una millor comprensió de com la gestió actual de les pràctiques i polítiques de gestió podran millorar mitjançant la identificació dels principals inconvenients i alternatives.

Pressupost total del projecte: 6 M€

Fons del 7è Marc de la Unió Europea atorgats a l'ICRA pel desenvolupament de la seva part del projecte: 630.000€
 

http://icra.cat/files/projecte/Flag of Europe 5 http://icra.cat/files/projecte/GLOBAQUA Colours