PROJECTE Persistència i migració de contaminants emergents i bacteris multiresistents en el continu entre aigua superficial i aigua subterrània des de l'escala de laboratori a l'escala regional (PERSIST)

ENTITAT FINANÇADORA

MINECO- JPI-Water (2015-2016)

DURADA

2014-2016

COORDINADOR

Universitè de Nîmes ( França)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Corinne Le Gal La Salle

INVESTIGADORS

Josep Mas-Pla, Mira Petrovic, Carles Borrego, Rafa Marcé, Mercè Boy-Roura

IMPORT ICRA

136.000 €

Darrerament, els contaminants orgànics emergents han copsat l’interès dels investigadors en recursos d’aigua, i entre ells els antibiòtics d’origen ramader, els quals són excretats i retornats al medi natural juntament amb els purins. El projecte PERSIST, finançat pel programa JPI-Water (2014-2016), encara l’estudi de la presència d’aquest tipus de contaminants a les aigües subterrànies a una zona d’estudi a l’Alt Empordà, amb l’objectiu de determinar la seva migració i afecció, així com l’impacte directe en la qualitat del recurs i ‘afecció indirecte a les comunitats microbianes, la transformació de les quals pot esdevenir un nou problema de qualitat. Aquest projecte, al qual hi participen diversos investigadors sèniors de l’ICRA, compta amb la col•laboració de la Universitat de Nîmes (França) i amb el Hemholtz Insititute (Alemanya). El punt fort del projecte, en el context del programa JPI, consisteix en estudiar aquests contaminants en el marc de la complexitat dels processos hidrogeològics, fent esment a l’impacte sobre el medi en funció de la dinàmica físico-química del contaminant al subsòl.
Entitats participants:
Université de Nîmes (França), Helmholtz Institute-München (Alemanya), ICRA ( Espanya)