PROJECTE PLAS-MED – Microplàstics i microcontaminants a la costa mediterrània: Toxicitat i impacte ambiental i en la salut humana

ENTITAT FINANÇADORA

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) - CTM 2017-9701-C3

DURADA

2018-2020

COORDINADOR

Marinella Farré– IDAEA/CSIC

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Dr. Sara Rodríguez-Mozaz

INVESTIGADORS

Nuria Cáceres, José María Castaño, Lucia Helena Santos, Albert Serra, Marta Villagrasa.

IMPORT ICRA

159.720€

Antecedents

Els microplàstics han estat reconeguts per la comunitat científica com un risc emergent pel medi ambient i per a la salut humana. Els microplàstics són petites partícules de plàstic, de menys de 5 mm, amb procedències diferents (i.e. cosmètics, productes d’higiene personal, fragmentació de plàstics al medi ambient, etc). La problemàtica associada a la contaminació aquàtica per microplàstics és complexa, multidimensional i transversal a diferents sectors; no només poden afectar de manera global al medi ambient, sinó que també són rellevants per altres disciplines com seguretat alimentaria, salut pública i economia.  A més, els microplàstics poden alliberar altres contaminants ambientalsal medi ambient, com és el cas d’ additius i plastificants utilitzats durant la seva producció. Igualment, els microplàstics tenen un potencial elevat d’adsorció de contaminants orgànics persistents i emergentspresents a la columna d’aigua. Per tant, els microplàstics podrien actuar com a vectors d’altres contaminants, incrementant així la seva disponibilitat, transferència i toxicitat en organismes aquàtics.

Descripció

Mitjançant un enfocament multidisciplinar i integrat, l’objectiu principal del projecte PLAS-MED és avaluar la presència, comportament, destí i impacte dels microplàstics i de contaminants orgànics persistents i emergents en sistemes marins i d’aigua dolça, prenent la costa mediterrània com a cas d’estudi, concretament el Delta de l’Ebre i el Mar Menor. En aquest projecte s’estudia també el potencial dels microplàstics per adsorbir contaminants orgànics persistents i emergents, que a la vegada permetrà establir quina és la seva contribució potencial en la transferència tròfica d’aquests contaminants. També s’investiguen els canvis metabòlics i la toxicitat associats, així com la influència que hi pugui tenir la presència concomitant de microplàstics. A més de l’avaluació de riscos ambientals vinculats als microplàstics, el projecte PLAS-MED avaluarà riscos per a la salut humana derivats del consum de peix i marisc contaminat, incloent la influència del cuinat.

 

 

Impacte

L’impacte dels microplàstics al medi ambient i en la salut humana ha estat un tema candent d’investigació al llarg dels últims anys, tot i que encara queden moltes incògnites per resoldre. PLAS-MED contribuirà a ampliar el nostre coneixement al voltant de la presència de microplàstics en àrees costeres, així com els seus efectes i riscos pel medi ambient i la salut humana. El projecte generarà nou coneixement científic que ajudarà a la protecció del medi marí, el desenvolupament sostenible de la costa, i la protecció de pesqueries, aqüicultura, salut humana, benestar social i turisme.