PROJECTE Priority Environmental Contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception (ECsafeSEAFOOD)

ENTITAT FINANÇADORA

European Union - FP7-KBBE-2012-6-singlestage (311820)

DURADA

2013-2017

COORDINADOR

Instituto de Investigaçao das pescas e do Mar (IPIMAR), Portugal

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Damià Barceló

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

274.067€

Antecedents
El peix i el marisc són considerats aliments d'alta qualitat, sans i segurs. No obstant això, alguns d'aquests productes poden acumular contaminants ambientals, amb el consegüent impacte potencial sobre la salut humana. Actualment hi ha molt poca informació disponible sobre la presència en el peix de compostos químics sense límits màxims establerts per les autoritats, com és el cas dels contaminants prioritaris, biotoxines de brots d'algues nocives, etc. ECsafeSEAFOOD té com a objectiu avaluar els problemes de seguretat, principalment relacionats amb els contaminants prioritaris no regulats i avaluar el seu impacte en la salut pública, amb la finalitat d'augmentar la seguretat de productes de pesca i reduir els riscos per a la salut humana,

Descripció
L'objectiu general del projecte ECsafeSEAFOOD és avaluar la innocuïtat dels aliments relacionats amb els contaminants del mar. Diversos contaminants prioritaris seran analitzats en diverses espècies acuradament seleccionades (segons el seu consum, la seva potencial contaminació) de peix de piscifactories i peix salvatge, de països europeus i no europeus, incloent diferents orígens geogràfics, freqüència de consum i diversitat d'espècies.

ECsafeSEAFOOD aborda aquests objectius amb vuit "workpackages" dirigits a l'estudi dels contaminants ambientals prioritaris, incloses les biotoxines de floracions d'algues nocives i les deixalles marines. ECsafeSEAFOOD elaborarà una base de dades amb informació obtinguda de la literatura i dels programes nacionals de vigilància, i que és necessària per a l'estudi d'avaluació del risc. Durant el projecte, s'analitzaran els contaminants d'estudi a través d'una ambiciosa estratègia de mostreig seguint les recomanacions de la "Directiva marc sobre l'estratègia marina". També s'estudiarà l'efecte de processament d'aquests productes (cocció, fumat, etc.) Sobre el contingut de contaminants. Amb les dades recollides en les etapes inicials del projecte, es realitzarà una avaluació de riscos i s'implementaran les estratègies de mitigació per tal de reduir l'impacte en la salut humana de contaminants perillosos. Es desenvoluparan finalment una sèrie de mètodes de detecció ràpids (mètodes de "screening" o "de selecció") per a aquells contaminants més rellevants.
L'ICRA es dedicarà principalment a l'anàlisi de diversos contaminants emergents en els aliments marins mitjançant mètodes analítics molt sensibles basats tant en LC-MS-MS com en biosensors: els contaminants d'estudi són productes farmacèutics i d'higiene personal, retardants de flama bromats, compostos disruptors endocrins (inclosos els compostos perfluorats) i altres contaminants relacionats així com els seus metabòlits.

Impacte
El projecte ECsafeSEAFOOD permetrà assegurar la disponibilitat de productes pesquers segurs i d'alta qualitat per als consumidors europeus. Es preveu igualment impactes positius en l'economia europea com a resultat directe de l'augment del consum de peix, a causa d'una major confiança en aquests productes. ECsafeSEAFOOD tindrà efectes tangibles en termes de competitivitat i innovació, en particular a les PIME productores d'aliments i en les comunitats locals.

Entitats participants
IPMA (Portugal), ILVO (Belgium), IMARES (Netherlands) U-Gent (Belgium), Aeiforia (Italy), URV (Spain), DTU (Danemark), AQUATT (Ireland), AZTI (Spain), IRTA (Spain), Polyintell (France), UM (Slovenia), NVI (Norway), ICETA (Portugal), Hortimare (Netherlands), ICRA (Spain).

http://icra.cat/files/projecte/ECsafeSEAFOOD Logo http://icra.cat/files/projecte/ECsafe