PROJECTE Realització de l'estudi de reducció de males olors i de la corrosió en el sistema de sanajamanet en alta de Palamós (Palamos_Corrosio)

ENTITAT FINANÇADORA

Consorci de la Costa Brava (CCB)

DURADA

2016-2016

COORDINADOR

Consorci de la Costa Brava (CCB)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Oriol Gutierrez García-Moreno

INVESTIGADORS

IMPORT ICRA

17.828 €