Serveis de suport a l'R+D+I

Donat que l'ICRA assumeix com un dels seus objectius transferir el coneixement adquirit i proveir solucions concretes, disposa d'estructures com l'Oficina d'R+D+I per facilitar i gestionar el procés de transferència de tecnologia i dels Serveis Científics i Tècnics (SCT ) per a la prestació de serveis d'anàlisi.

Els serveis administratius i tècnics de l'ICRA que donen suport a la recerca són:

 


Administració

 

Servei de Recursos Humans


David Lopez  
Head of Human Resources 

dlopez@icra.cat

 

Servei Economicofinancer


Xavier Frigola  
Eco-Fin Head   

xfrigola@icra.cat


Antonia Donadeu 
Accounting   

adonadeu@icra.cat

Servei de Informàtica i Telecomunicacions

Rubén Díaz    
Head of IT   

informatica@icra.cat

 

Serveis generals


Ricard Zamora  

Maintenance   
manteniment@icra.cat

 

     
 Pere Royo      -  Roser Saez

 Reception   
recepcio@icra.cat
Horari de 08.00 a 21.00 h.
Telèfon (34) 972 18 33 80

 

Recerca

Antonia Donadeu
Suport a Recerca
adonadeu@icra.cat

 

Informació general: administracio@icra.cat


 

Serveis de suport a l'R+D+I