Recursos i ecosistemes

Aquesta àrea de recerca investiga la dinàmica espacial i temporal dels recursos hídrics i els seus efectes potencials, així com l’estructura i la funció dels ecosistemes aquàtics continentals.

Es dona un èmfasi especial a les irregularitats en els recursos i als efectes que tenen els usos del sòl i el canvi climàtic sobre els recursos i els ecosistemes, particularment en l’àrea mediterrània.

Línies de recerca

Les línies de recerca de l’Àrea de Recursos i Ecosistemes són:
AI1 Processos hidrològics
AI2 Sistemes lacustres i embassaments
AI3 Sistemes fluvials
AI4 Modelització d’ecosistemes i conques

 

 

Cap d'Àrea


Sergi Sabater
Research Professor (UdG Associated)
ssabater@icra.cat

Catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Girona (UdG), coordinador del Grup de Recerca del "Funcionament i Conservació de Sistemes Aquàtics Continentals (GREFCO)", Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. La seva trajectòria investigadora se centra en l’ecologia dels ecosistemes fluvials. Les seves línies preferents de recerca es concreten en l’ecologia de les algues i dels biofilms en rius, l’ecotoxicologia dels biofilms, el metabolisme i funcionament dels sistemes fluvials i els efectes del canvi global sobre els sistemes fluvials.