Qualitat de l'aigua

Aquesta àrea de recerca cerca donar una resposta completa i eficient als problemes i reptes relacionats amb la qualitat de l’aigua, particularment en l’àmbit Mediterrani. L’avaluació de la qualitat de l’aigua, tal com es defineix en aquesta àrea, inclou la qualitat química, microbiològica i ecotoxicològica, i ho fa mitjançant les eines necessàries per una bona gestió i preservació de les masses d’aigua.

El principal objectiu d’aquesta àrea és definir, tant en les aigües naturals com en les reutilitzades, les concentracions, el destí i els mecanismes d’acció dels elements contaminants i dels patògens.

S’usen els mètodes analítics més moderns, tant químics, microbiològics i ecotoxicològics, per tal d’avaluar la qualitat de l’aigua i examinar les característiques de les aigües superficials, aigües subterrànies i aigües tractades, aquestes últimes incloent l’aigua potable i la reutilitzada.
La diagnosi del risc degut a la presència dels contaminants en l’aigua es determina a través de la anàlisi de l’impacte ambiental dels components orgànics en les masses d’aigua.
Estudiar la presència, diversitat i activitat microbiana en els ambients aquàtics són també objectius d’aquesta àrea.

Línies de recerca

Les línies de recerca de l’Àrea de Qualitat de l’aigua són:
AII1 Contaminació química de les masses d’aigua
AII2 Contaminants en aigües residuals
AII3 Qualitat i diversitat microbiològica
AII4 Resposta ecotoxicològica de la biota als contaminants


 

 

Cap d'Àrea


Damià Barcelò
Research Professor (CSIC Associated)
dbarcelo@icra.cat

Dr. en Ciències (Química Analítica) per la Universitat de Barcelona. Professor d'Investigació de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Cientifiques (CSIC). Coordinador del Grup de Recerca "Unitat de Qualitat de l'Aigua i Sòls", Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. La seva trajectòria investigadora se centra en l’Àrea de la Qualitat de l’aigua, especialment en el desenvolupament de mètodes de control de contaminació orgànica dels denominats “contaminants emergents” (pesticides polars, tensoactius —detergents—, disruptors endocrins i fàrmacs) en aigües residuals i naturals.