Tecnologies i avaluació

Aquesta àrea de recerca desenvolupa i avalua metodologies i tecnologies per optimitzar els recursos, l’eficiència energètica i la reducció dels costos en els processos relacionats amb els sistemes hídrics urbans.

Aquests objectius s’aconsegueixen a través de l’aplicació de tecnologies emergents i que optimitzin els recursos dels subministraments d’aigües, dels tractaments d’aigües residuals, regenerades i reutilitzades. El punt de partida de la recerca d’aquesta àrea és una perspectiva inclusiva dels processos integrats que la caracteritzen, des dels rius fins al consum humà i al retorn cap al sistema. El desenvolupament de tecnologies està relacionat amb aquelles que poden ser més útils i de baix cost, al temps que s’intenta aconseguir una reducció i optimització dels consum dels recursos relacionats amb la sequera i millorament del producte final.

Línies de recerca

Les línies de recerca de l’Àrea de Tecnologies i avaluació són:
AIII1 Abastament d´aigua i tractaments avançats
AIII2 Tractament d´aigües residuals, reutilització i recuperació de recursos
AIII3 Modelització i sistemes de gestió
AIII4 Operacions unitàries

 

 

Cap d'Àrea


Ignasi Rodríguez-Roda
Research Professor (UdG Associated)
irodriguezroda@icra.cat

Catedràtic d’universitat del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de Girona (UdG), és Llicenciat en Ciències Químiques (UAB, 1992), MSc en Biotecnologia (UAB, 1994) i Dr. Enginyer Industrial (UdG, 1998). La seva recerca es centra en l’aplicació de la intel·ligència artificial (p.e. sistemes d’ajuda a la presa de decisions) pel disseny, modelat, control i supervisió de dominis ambientals, el sistema de llots actius, els bioreactors de membranes i altres tecnologies pel tractament d’aigües residuals, i la determinació dels mecanismes de degradació de fàrmacs presents a les aigües residuals.