Recommended links

Catalan Water Partnership www.cwp.cat

Plataforma Tecnológica Española del Agua www.plataformaagua.org

Science and Technology of the University of Girona www.parcudg.com

Campus e-MTA www.e-mta.eu

Research Centres Programme www.cerca.cat

Associació Catalana d'Entitats de Recerca www.acer-catalunya.org

Fundació Institució Catalana de suport a la Recerca www.fundaciorecerca.cat

ACC1Ó Competitivitat per l'empresa www.acc10.cat/ACC1O/cat

Institute of Environmental Diagnosis and Water Studies (IDAEA) www.idaea.csic.es

Institut d'Ecologia Aquàtica www.udg.edu/tabid/5892/Default.aspx

Recerca en Acció www.recercaenaccio.cat

Projecte SELWA www.selva.cat/selwa/butlleti-selwa

International Water Association www.iwahq.org

Unesco www.unesco.org/water

Portal Aguas Residuales www.aguasresiduales.info

Vida Sostenible www.vidasostenible.org

Servicio de Información y Noticias Científicas www.agenciasinc.es

Network for Water in European Regions and Cities www.netwerch2o.eu