AI2. Sistemes lacustres i embassaments

Aquesta línia de recerca es centra en el cicle del carboni en els embassaments Mediterranis, els impactes del canvi climàtic sobre la qualitat de l’aigua que proporcionen, i els efectes de la contaminació amb antibiòtics en les comunitats bacterianes.

L’enfocament interdisciplinari i el treball a múltiples escales són trets distintius de la nostra recerca.

Els objectius específics són:

· Estudi dels processos biogeoquímics en llacs i embassaments

· Estudi dels canvis en l'estructura biològica i funcionament de llacs i embassaments, en relació amb els canvis climàtics i globals

· Paper dels embassaments en la gestió de l'escassetat d'aigua i en la qualitat de l'aigua potable

· Estudi de la funció dels embassaments en el context de conca hidrològica


Investigadors


Rafael Marcé
Research Scientist
rmarce@icra.cat

La seva recerca es centra en l'estudi dels efectes del canvi climàtic en els ecosistemes d'aigua dolça i el balanç de carboni, i en el modelat del processos ecològics a escala de conca. Ha publicat nombrosos treballs en revistes SCI i capítols de llibre. Ha participat en projectes nacionals i internacionals, com AQUAREATOR (EVK1-CT-2000-30007), i en projectes amb empreses privades. Actualment participa en el projecte Consolider-Ingenio 2010 SCARCE (CSD2009-00065).

Per a més informació feu clic aquí

 


Daniel Mercado
Research Technician

Contracte finançat per l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en el marc del projecte WatexR. Codi: PCIN-2017-062 / AEI (Call ERA4CS).
dmercado@icra.cat


Laia Verdura
Predoctoral Researcher
lverdura@icra.cat