AI3. Sistemes fluvials

Els objectius generals són posicionar-nos com a centre de recerca de referència dins l’àrea Mediterrània en quan a els efectes del canvi global (recents i futurs) en el funcionament dels ecosistemes fluvials, i desenvolupar una recerca de caire transversal a nivell de xarxa fluvial en que es considerin tots els ambients aquàtics, així com la seva interacció amb el medi terrestre. Específicament, hi ha 3 línies de recerca dins d’AI3: i) estudi de l’efecte de les alteracions de cabal i temperatura en els fluxes de Carboni en sistemes fluvials; ii) estudi dels efectes dels cabals baixos (sequera hidrològica) en el funcionament dels biofilms fluvials i en els cicles biogeoquímics; iii) estudi dels serveis ecosistèmics.

Els objectius específics són:

· Estudi biogeoquímic dels sistemes fluvials

· Estudi dels canvis en l'estructura biològica i funcionament en sistemes fluvials, en relació amb els canvis climàtics i globals

· Estudi del comportament hidrològic i biològic en diferents ecoregions

· Avaluació i quantificació dels serveis ecosistèmics

· Combinació de know-how entre conservació i ús dels recursos aquàtics
 

 

Investigadors/es


Sergi Sabater
Research Professor (UdG Associated)

ssabater@icra.cat

La seva trajectòria investigadora se centra en l’ecologia dels ecosistemes fluvials. Les seves línies preferents de recerca es concreten en l’ecologia de les algues i dels biofilms en rius, l’ecotoxicologia dels biofilms, el metabolisme i funcionament dels sistemes fluvials i els efectes del canvi global sobre els sistemes fluvials.


Vicenç Acuña
Research Scientist
vicenc.acuna@icra.cat

Aquest investigador centra els seus esforços en 3 línies de recerca. La primera es l’estudi de l’efecte de les alteracions de cabal i temperatura en els fluxes de Carboni en sistemes fluvials. La segona es centra en l’estudi específic dels efectes dels cabals baixos (sequera hidrològica) en el funcionament dels biofilms fluvials i en els cicles biogeoquímics. La tercera rau en la interfase de l’economia i la ciència d’ecosistemes, doncs tracta els serveis ecosistèmics. Ha publicat nombroses publicacions en revistes SCI. Està involucrat en projectes de recerca tant internacionals com nacionals.

Per a més informació feu clic aquí

 


Maria Casellas
Research Technician
mcasellas@icra.cat

Tècnica de la instal·lació de rius artificials (Experimental Streams Facility), dona suport a l’execució del projecte de recerca de la Marie Curie Reintegration Grant sobre escalfament global (Global warming effects on the stream carbon balance). Les feines de suport inclouen tant manteniment de la instal·lació, com anàlisi de seguiment (química de l’aigua) o mesures de funcionament de biofilms fluvials.


Miriam Colls
Predoctoral Researcher
mcolls@icra.cat


Ferran Romero
Predoctoral Researcher
fromero@icra.cat


Albert Herrero
Postdoc Researcher
aherrero@icra.cat


Anna Freixa
Postdoc Researcher
afreixa@icra.cat


Julio Cesar López
Postdoc Researcher (Juan de la Cierva)
jclopez@icra.cat


Didac Jordà
Postdoc Researcher
djorda@icra.cat


Carme Font
Research Technician
cfont@icra.cat

Col.laboradors Científics


Elisabet Tornés
Postdoc Researcher UdG
Col·laborador científic provinent de la Universitat de Girona.
etornes@icra.cat

La seva recerca es centra principalment en l’estudi de l’estructura de les comunitats de diatomees en rius mediterranis en relació amb els factors físics i químics.


Jordi-René Mor
Research Technician (FBG)
Col.laborador científic provinent de FBG