La línia de recerca se centra en el desenvolupament, avaluació i optimització de tecnologies pel tractament i la reutilització d’aigües residuals.

Optimització energètica, minimització de l’impacte ambiental (per exemple en la producció de gasos d’efecte hivernacle), determinació dels mecanismes de degradació (per exemple de micro-contaminants), escalat i transferència de tecnologia s’aplica a bioreactors de membranes (MBR), aiguamolls construïts i processos d’eliminació biològica de nutrients entre d’altres tecnologies. L’aproximació interdisciplinària i la col·laboració amb altres línies i àrees de recerca com el modelat, control, química analítica, microbiologia i ecologia són trets essencials de la nostra recerca.
 

Els objectius específics són:

· Tecnologies avançades per a l'eliminació i la recuperació de nutrients: nitrogen, fòsfor i sofre

· Dinàmiques (física, química i microbiològica) en sistemes de clavegueram

· Tractaments biològics basats en tecnologies de membranes per a aigües residuals i reutilitzades

· Mètodes per definir les característiques tecnològiques per a la millora de l'eficiència de processos


Investigadors/es


Ignasi Rodríguez-Roda
Research Professor (UdG Associated)

irodriguezroda@icra.cat

Catedràtic d’universitat del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de Girona (UdG), és Llicenciat en Ciències Químiques (UAB, 1992), MSc en Biotecnologia (UAB, 1994) i Dr. Enginyer Industrial (UdG, 1998). Ha participat en una vintena de projectes de recerca nacionals i internacionals i en diversos contractes d’innovació i transferència de tecnologia amb l’administració i empreses relacionades amb el tractament d’aigües residuals. El seu principal camp de recerca és l’aplicació de la intel•ligència artificial (p.e. sistemes d’ajuda a la presa de decisions) pel disseny, modelat, control i supervisió de dominis ambientals, el sistema de llots actius, els bioreactors de membranes i altres tecnologies pel tractament d’aigües residuals, i la determinació dels mecanismes de degradació de fàrmacs presents a les aigües residuals.
 


Maite Pijuan
Research Scientist 

mpijuan@icra.cat

Dra. Maite Pijuan: La Maite obtingué el seu doctorat al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona al 2004 sobre el tema de l’eliminació biològica de fòsfor de les aigües residuals. Al 2005 va començar la seva etapa post-doctoral al Advanced Water Management Centre de la Universitat de Queensland (Australia) on es va incorporar al grup del Prof. Zhiguo Yuan. La seva recerca es va centrar en desenvolupar i optimitzar noves tecnologies per al tractament d’aigües residuals (ex. fang aerobi granular...) i en l’estudi de les poblacions microbianes responsables dels processos d’eliminació de fòsfor i nitrogen. Durant els últims 3 anys, la Maite ha liderat 2 projectes d’investigació i actualment té més de 25 articles publicats en revistes internacionals, 1 patent on figura com a primera investigadora i ha dirigit 4 tesis doctorals (2 d’elles ja completades). Des del juliol del 2010, la Maite és investigadora Ramón y Cajal en l’àrea de tecnologies i avaluació de l’ICRA. La seva línia d’investigació actual es centra en l’estudi dels gasos d’efecte hivernacle emesos durant el tractament d’aigües residuals.  


Gianluigi Buttiglieri
Research Scientist (Ramón y Cajal)

gbuttiglieri@icra.cat

Dr. Gianluigi Buttiglieri: El seu camp d’expertesa són els processos d'enginyeria ambiental (tractament i reutilització d'aigües residuals i grises) amb sistemes convencional i enriquits de fangs actius, MBR (embrutiment i sistemes d’ajuda a la decisió) i aiguamolls amb focus especial en la presència de microcontaminants, la seva eliminació i els mecanismes de biodegradació.

MsC en Enginyeria Ambiental (2004) i Doctor en Enginyeria Sanitària i Ambiental (2008) al Politècnic de Milà, Itàlia. Des de l'any 2010, com investigador postdoctoral a l’ICRA, va establir la línia d'investigació multidisciplinària sobre el monitoratge de microcontaminants (compostos farmacèutiques, endocrins i UV filters) en el medi ambient i la seva eliminació per mitjà de diferents tecnologies de tractament. Actualment, és el coordinador científic del projecte europeu demEAUmed i des de gener 2016 és investigador científic (Ramón y Cajal) a l’ICRA. 

La seva activitat de recerca s'ha traduït en 21 publicacions (20 articles ISI; H-index de 10, 298 citacions; 2 capítols de llibres) i més de 40 comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Té experiència consolidada en la tutoria d’estudiants amb la supervisió finalitzat d'una tesi de doctorat (2 PhD en curs), 14 master, 12 projectes finals BSc i 10 activitats de formació.

Per a més informació feu clic aquí

 


Anna Ribera
Predoctoral Researcher

aribera@icra.cat


Elissavet Kassotaki
Predoctoral Researcher
ekassotaki@icra.cat


Federico Ferrari
Predoctoral Researcher
fferrari@icra.cat