AIII3. Modelització i sistemes de gestió

La línia de recerca centra la seva activitat primer en el desenvolupament de models matemàtics i sistemes basats en el coneixement com a eines per assolir una gestió òptima de l’aigua i segon en contribuir a noves fonts d’energia sostenibles.

Amb voluntat d’aplicació, la recerca en el primer topic planteja una aproximació integral als sistemes de sanejament considerant els aspectes ambientals, legislatius econòmics i socials en línia amb la Directiva Marc Europea de l’Aigua. En el segon cas, el principal objectiu és obtenir un catalitzador d’oxidació de l’aigua amb gran potencial per a la producció d’hidrogen.
 

Els objectius específics són:

· Desenvolupament d'eines de simulació per a l'anàlisi i el redisseny d'unitats i instal·lacions de tractament d'aigües

· Modelització dels processos que tenen lloc en el cicle urbà de l'aigua, especialment considerats de forma integrada

· Desenvolupament de sistemes d'ajuda a la decisió com a element d'integració de coneixement quantitatiu, qualitatiu i de processos de participació


Investigadors/esJoaquim Comas
Research Professor (UdG Associated)
jcomas@icra.cat


Professor titular d’universitat del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de Girona (UdG), és Llicenciat en Ciències Químiques (UAB, 1993), MSc en Tecnologies Ambientals (UdG, 1995) i Dr. Enginyer Industrial (UdG, 2000).  Ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals així com també en diversos contractes d’innovació i transferència de tecnologia amb l’administració i empreses del cicle urbà de l’aigua. Les seves àrees de recerca inclouen els sistemes d’ajuda a la decisió multicriteri i eines d’avaluació (com l’anàlisi del cicle de vida i la petjada hídrica) per la gestió sostenible i integrada de les infraestructures del cicle urbà de l’aigua, modelització i control de sistemes de sanejament, sistemes integrats de membrana (MBR+NF/OI) per reutilització de l’aigua, i eliminació de microcontaminants en el cicle urbà de l’aigua. Al 2006 va ser guardonat amb el premi Early Career Research Excellence de la international Environmental Modelling and Software society (iEMSs). 


Lluís Corominas

Research Scientist 
lcorominas@icra.cat

La seva recerca se centra en el desenvolupament d’eines i mètodes per aconseguir una gestió sostenible dels sistemes urbans de tractament d’aigües. Té experiència en monitorització, modelització i control de sistemes de sanejament i en anàlisis del cicle de vida (ACV) de processos de tractament d’aigües. Llicenciat en Ciències ambientals (UdG, 2000), Màster en ciències ambientals (UdG, 2002), Graduat superior en enginyeria ambiental (UdG, 2006), i Dr. en Ciències Ambientals (UdG, 2006), amb experiència postdoctoral a l’Université Laval de Québec (Canadà) del 2007-2010 treballant en el projecte Europeu NEPTUNE (New Sustainable Concepts and Processes for Optimization and Upgrading Municipal Wastewater and Sludge Treatment) del 6è Programa Marc de la UE. La seva activitat investigadora ha donat lloc a 28 publicacions internacionals (índex H 9), 46 comunicacions en congressos nacionals i internacionals, la redacció de 3 capítols de llibre, la invenció d’una patent, la participació en 18 projectes d’investigació nacionals i internacionals competitius i la direcció d’1 tesis doctoral. Actualment és investigador principal (IP) responsable de la part d’ICRA en el projecte de demostració R3-Water (Demonstration of innovative solutions for Reuse of water, Recovery of valuables and Resource efficiency in urban wastewater treatment) de la convocatòria WATER-INNO-DEMO del 7è Programa Marc de la UE, és també IP del projecte EcoMaWat (Ecosystem-based management of urban wastewater systems) finançat pel programa Marie Curie dins el 7è Programa Marc de la UE), participa en el projecte demEAUmed (Demonstrating integrated innovative technologies for an optimal and safe closed water cycle in Mediterranean tourist facilities) de la convocatòria WATER-INNO-DEMO del 7è Programa Marc de la UE, presideix el grup internacional de la IWA (International Water Association) en Anàlisis de Cicle de Vida en sistemes de tractament d’aigües (LCA-Water WG) i és editor de la revista Water Practice & Technology (IWA publishing).

Per a més informació feu clic aquí


Oriol Gutiérrez
Potsdoc Researcher

ogutierrez@icra.cat

Treballa en la gestió integral de sistemes urbans d’aigües residuals. La seva recerca se centra especialment en la gestió òptima de sistemes de clavegueram incloent-hi els processos físics, químics i biològics que hi tenen lloc, i en la creació d’eines avançades per la gestió optima de col·lectors+EDAR. És Investigador principal del projecte europeu Marie Curie SGHGEMS “Emissions de sulfhídric i gasos d’efecte hivernacle en col·lectors mediterranis”, i té una àmplia experiència en projectes internacionals de recerca en sistemes col·lectors, tant com a líder (SP6-SCORE-ARC-LP0882016, Austràlia) com a participant (ARC LP0454182, Austràlia).

Per a més informació feu clic aquí


Josep Pueyo
PostDoctoral Researcher
jpueyo@icra.cat


Silvia Busquets
Research Technician
sbusquets@icra.cat


Adrià Riu
Research Technician
ariu@icra.cat


Sadurní Morera
Research Technician
smorera@icra.cat


Ian Zammit
Research Technician
izammit@icra.cat


Nicole Schröeter
Research Technician
nschroeter@icra.cat


Neus Collado
Research Technician
ncollado@icra.cat


David Martínez
Research Technician

Contracte finançat per l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de el projecte CLEAN-TOUR. Codi: CTM2017-85385-C2-1-R (AEI / FEDER, UE).
dmartinez@icra.cat


Roser Brugués
Research Technician
rbrugues@icra.cat


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 

Aquesta web utilitza galetes per a la millora dels nostres serveis i de la teva experiència com a usuari o usuària.
En cas que continuïs navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per a més informació sobre la nostra Política de Galetes clica aquí.

Acceptar