UAQ

La Unitat d’Anàlisi Química (UAQ) centra la seva activitat en la determinació d’un ampli ventall de paràmetres fisicoquímics per a diferents tipus de masses d’aigües (des de residuals fins a naturals) mitjançant l’ús de tècniques analítiques avançades.

En tot cas, les metodologies aplicades es basen en procediments estandarditzats i adequats a la tipologia de la mostra objecte d’anàlisi, tenint en compte tant el nivell de concentració com la presència de substàncies que puguin interferir. El funcionament del laboratori s’emmarca en un entorn de qualitat que garanteix la competència tècnica i la validesa dels seus resultats a la vegada que vetlla per la gestió sostenible dels recursos mitjançant un pla de millora contínua.
 

Equipament

Destaquem els següents equips:

- Sondes de pH, conductivitat i oxigen portàtils i de sobretaula
- Dispositius de mesura de la Demanda Bioquímica d’Oxigen
- Dispositius de mesura de la Demanda Química d’Oxigen
- Valorador d’alcalinitat
- Espectrofotòmetre
- Analitzador discret
- Analitzador de Carboni Orgànic Total (TOC) i Nitrogen Total (TN)
- Cromatògraf iònic
- Analitzador Kjeldahl

Personal


Sara Insa
Head


Olga Montojo
Technician


Natàlia Serón
Technician