UM

La Unitat de Microscòpia (UM) posa a l’abast dels investigadors l’equipament, l’assistència tècnica i la formació especialitzada necessària que els permetrà desenvolupar tasques d’observació i anàlisi de l’estructura microscòpica d’organismes de sistemes aquàtics, de mostres biològiques i mostres d’aigua de plantes depuradores pilot.


Equipament

Destaquem el següent instrumental:

- Microscopi confocal
- Microscopi d’epifluorescència
- Microscopi invertit
- Microscopi estereoscòpic


Personal


Àlex Sánchez
Technician
asanchez@icra.cat