Personal Tècnic de Suport (PTS)

Les àrees de recerca de l'ICRA disposen de tècnics de suport per donar resposta a les necessitats dels projectes de recerca de cada àrea.

Les funcions d'aquests tècnics són:

• Muntatge i manteniment de plantes pilot i instal·lacions experimentals de laboratori
• Instal·lar i calibrar equipament auxiliar (sondes, bombes, vàlvules, etc.)
• Manteniment i calibratge dels equips dels laboratoris
• Supervisar i assegurar un adequat abastiment de material (reactius, material de vidre, etc.) per al correcte funcionament dels laboratoris, dels muntatges experimentals i dels espais comuns de recerca
• Seleccionar l’equipament i instrumentació a utilitzar
• Contactar amb proveïdors per l’obtenció de pressupostos
• Executar i dur el seguiment de les comandes efectuades pel personal investigador
• Tasques de suport a projectes de recerca
• Tasques de suport en la recollida de mostres al camp

 

Àrea de Recursos i Ecosistemes


Carmen Gutiérrez  
Research
Technician  

cgutierrez@icra.cat

Àrea de Qualitat de l'Aigua


Núria Càceres  
Research
Technician
  

ncaceres@icra.cat