Els estatuts de la Fundació ICRA poden ser consultats i descarregats al següent link:

ESTATUTS ICRA

Última actualització: 18 de desembre de 2015