El pressupost de l'ICRA per a l'any 2016 va ser aprovat segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya el 24 de maig de 2016 i pot ser consultat i descarregat al següent link:

PRESSUPOST ICRA 2016

Última actualització: 23 de febrer de 2017