Els Comptes anuals formulats pel patronat de l'ICRA, així com el corresponent informe d'auditoria poden ser consultats i descarregats en el link següent:

COMPTES AUDITATS 2015

Última actualització: 8 de febrer de 2018